Laatste update 11 maanden geleden

Hoge cijfers werden in het jaar 2022 behaald in Frankrijk als het gaat om hectare verbrand bos. Maar liefst 72,000 hectare werd door brand verwoest en moesten 60,000 mensen gedwongen worden geëvacueerd.  In 2017 was dit ruim 26,000 hectare. Met name de brand in Gironde heeft de cijfers flink doen stijgen.

Klimaatverandering, die al lang werd aangekondigd begon grote schade aan te richten. Hitte, droogte en harde wind vormen samen een dodelijke cocktail. De luchtvloot van waterbommenwerpers (ABE) zal naar verwachting toenemen van 38 naar 47 vliegtuigen, en het aantal door het ministerie van Binnenlandse Zaken gefinancierde brandweerlieden zal toenemen tot 3.660. Hoewel dit een verbetering is, is het voldoende om de groeiende uitdaging van het bestrijden van bosbranden aan te gaan?

Vorig jaar waren er tekortkomingen van financiële middelen en hebben sommige departementen hun eigen geld uitgegeven voor bosbrandbestrijding. Er werden bijvoorbeeld 2 helikopters gehuurd om waterbommen te droppen. De kosten hiervan? €600,000.- voor 2 maanden! Er is dus meer geld nodig vanuit de overheid, met name omdat men verwacht dat het jaar 2023 wederom een zwaar jaar zal gaan worden door relatief weinig regenval, dus droogte en hoge temperaturen.

bron: feuxdeforet