Laatste update 12 maanden geleden

Uiteraard staat Nederland vandaag stil bij de Nationale Dodenherdenking. Internationaal is het een dag om de brandweerlieden die zijn omgekomen tijdens branden te herdenken. Vele brandweermannen zijn tijdens hun strijd tegen de branden val allerlei formaten gesneuveld. Maar niet alleen de brand is hun noodlottig geworden.

De statistieken wijzen uit dat brandweerlieden een aanzienlijke hogere kans hebben op bepaalde soorten kanker.

  • Prostaat – 3,8 keer hoger
  • Leukemie – 3,17 keer hoger
  • Slokdarm – 2,42 keer hoger

Dit zijn flinke getallen en verhogingen van de kans.

Wetgeving.

Mensen sluiten zich aan bij de brandweer om de gemeenschappen te beschermen en mensen te helpen. Brandweerlieden hebben het recht om te verwachten dat al het mogelijke wordt gedaan om hun gezondheid te beschermen en dat er hulp zal zijn als ze ziek worden als gevolg van hun werk. Er is namelijk voldoende bewijs dat brandweerlieden ziek worden en sterven als gevolg van het werk dat ze doen. De VS, Canada en Australië hebben allemaal het bewijs onder ogen gezien en wetgeving ingevoerd om brandweerlieden te beschermen en te compenseren voor kanker en andere ziekten.

Het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek, een orgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2022 dat brandbestrijding inderdaad kankerverwekkend is.

Hier een filmpje aan wat voor gevaren brandweerlieden soms bloot staan.