Laatste update 1 jaar geleden

Onlangs is er een artikel gepubliceerd waarbij de zorgen voor Nederland zijn geuit ten aanzien van toekomstige bosbranden in de Lage Landen. In de toekomst zal namelijk Nederland vaker getroffen worden door natuurbranden. Daarnaast zullen deze brandhaarden moeilijker te stoppen zijn meld het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Het rapport schetst een treurig vooruitzicht. “Er is een verandering van natuurbranden gaande”, is de conclusie. Zo neemt het risico op natuurbranden toe door klimaatverandering: het wordt steeds warmer én droger. Die trend zal zich naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren doorzetten, al is onduidelijk hoe snel. Daarom kunnen de onderzoekers niet met zekerheid schetsen hoe snel het natuurbrandrisico in Nederland toeneemt.

Door de droogte zal in ieder geval de gemiddelde laagste grondwaterstand in grote delen van Nederland dalen. Dat zorgt ervoor dat meer planten en gewassen brandbaarder worden, wat leidt tot meer zogeheten ‘brandgevoelige dagen’.

Lees hier het gehele artikel.