Laatste update 2 jaar geleden

Foto: Archief

Het Openbaar Ministerie (MP) heeft in de eerste zes maanden van 2022 meer dan 3.000 onderzoeken geopend met betrekking tot de misdaad van bosbrand, opzettelijk of uit nalatigheid gepleegd, onthult het Openbaar Ministerie (PGR).

In een verduidelijking die naar Lusa is gestuurd, stelt de PGR dat voorlopige gegevens wijzen op het instellen van ongeveer 3.300 onderzoeken en dat “het aantal beschuldigingen tot nu toe in de orde van zes/zeven dozijn zal liggen”.

De PGR benadrukt echter dat deze statistiek nog niet is geconsolideerd en sluit de maanden juli en augustus uit, waarin het aantal branden in het land aanzienlijk toenam, een situatie die tot uiting kan komen in nader onderzoek door het parlementslid in de tweede helft van dit jaar.

Het register van ingeleide zaken is vooralsnog in lijn met voorgaande jaren. Volgens de verstrekte gegevens werden in 2021 7.025 onderzoeken geopend voor het misdrijf bosbrand – hetzij opzettelijk of door nalatigheid gepleegd – en werden 169 onderzoeken ten laste gelegd.

In 2020 opende de PGR 6.967 onderzoeken naar dit misdrijf en legde 257 beschuldigingen. Wat 2019 betreft, toonden de MP-gegevens 6.980 vragen en 157 beschuldigingen.

Bron