Laatste update 1 jaar geleden

De Asturian Federation of Entrepreneurs (FADE) heeft de economische verliezen in verband met de verbrande hectaren geschat op 100 miljoen euro!
Het landschapsimpact en bodemverlies moet worden opgeteld bij dit enorme bedrag. Het Bureau voor ondernemers heeft deze donderdag een vergadering gehouden waarin de vertegenwoordigers van de sector herstel- en brandpreventiemaatregelen een eis hebben neergelegd. Ze wijzen erop dat de golf van branden die Asturië heeft meegemaakt een zware klap is voor de regio, maar vooral voor boseigenaren en het bedrijfsleven dat deel uitmaakt van de waardeketen die aan hout is gekoppeld.

Ondernemers in de sector wijzen niet alleen op verloren investeringen in hectaren bos, maar ook op productverlies en schade op lange termijn, aangezien het verbrande land de beschikbaarheid van hout in de toekomst sterk vermindert.