Laatste update 1 jaar geleden

Dat voorkomen beter dan genezen is weten we sinds mensenheugenis.
Dat werkt ook zo met bosbranden. Voorkomen is goedkoper dan blussen. We praten hier even niet over de klimaatverandering waardoor de risico’s ook groter wordt op bosbranden.
De Catalaanse brandweerlieden hebben berekeningen gemaakt dat voorkomen van bosbranden kostenbesparender is dan blussen.

Preventie van bosbranden

Kosten voor het voorkomen? ongeveer 2000.- per hectare terwijl de kosten voor blussen op 19.000 euro wordt geraamd.
Er zou aan de voorkant één groot ding kunnen worden gedaan om de ellende van bosbranden te kunnen besparen. Veel strengere regels voor het verbranden van landbouwafval en snoeiafval. Consumenten brengen dit gewoon naar een scheidingsdepot. Bedrijven mogen dit niet en kiezen voor een snelle oplossing (verbranden) in plaats van vermalen. Vanaf de maand mei, juni tot en met oktober mag er overigens niets verbrand worden. In Nederland moet je overigens als sinds 10-tallen jaren een vergunning hebben om zelf te mogen verbranden en zelf dan zijn de regels heel streng.

Er zou hier strenger op toe moeten worden gezien in Spanje. Ook de negatieve invloed op de gezondheid van omwonende en de emissies die vrijkomen zijn schadelijk.  De boetes zijn niet mals. Dit kan variëren van 100.- tot 100.000 euro. Hoe dan ook moet de toezicht veel scherper zijn zodat de risico’s worden verkleind.

Bron: Inspainnews.