Privacy beleid Bosbrandeneuropa.nl

V. 1.2.3
Datum: 16-04-2024

Over ons privacybeleid
Bosbrandeneuropa.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bosbrandeneuropa.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/08/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Software

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van antagonist. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Bosbrandeneuropa.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u  daarvan per e-mail op de hoogte.

Kaarten
De kaarten die op www.bosbrandeneuropa.nl staan zijn gemaakt met Google Maps en publiekelijk inzichtelijk. De kaarten kunnen zonder toestemming worden gebruikt op andere sites. Uiteraard is een bronvermelding wel zo aardig maar niet verplicht. Aan de kaarten kunnen geen rechten worden ontleent, noch zijn wij aansprakelijk voor de accurariteit van de kaarten.

Aanmaken van een gebruikersaccount
Iedereen kan een account aanmaken op www.bosbrandeneuropa.nl. Op het moment dat je een account aanmaakt zal jou emailadres onder het account welke je hebt geregistreerd ook in de nieuwsbrief module terecht komen. Wil je dit niet? Dan zul je geen account aan kunnen/moeten maken op www.bosbrandeneuropa.nl. Je kunt je ten alle tijden afmelden van de nieuwsbrief. Wil je je account laten verwijderen? dan kun je je een mail sturen naar hallo @ bosbrandeneuropa.nl

Sturen van fotomateriaal via Whatsapp
Men kan via de Whatsapp knop op de website foto’s en video’s insturen. Dit materiaal kan worden gebruikt op de website en social media kanalen zonder dat daar een afzender bij vernoemt hoeft te worden. Bosbrandeneuropa.nl behoud zich het recht om de ingestuurde foto’s en video’s te delen met andere kanalen zoals de nieuwszenders van Nederland en België. Alle gegevens van de verstuurde foto’s en video’s worden na ieder seizoen geheel verwijderd van onze Whatsapp business account.

Reacties gedragsregels
Onder de geplaatste artikelen is het mogelijk om een reactie te plaatsen. Hiervoor dien je je emailadres en naam te benoemen. Het emailadres zal nooit te zien zijn voor de bezoekers.

De volgende regels zijn van toepassing bij het plaatsen van een reactie:

  • Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken. Agressieve, onwettelijke, smadelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
  • Gebruikers dienen on topic te blijven en informatie/ vragen te plaatsen wat met het onderwerp te maken heeft waar men op reageert.
  • Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van andere te delen zoals e-mailadres, telefoonnummer, NAW gegevens.
  • De moderators van Bosbrandeneuropa.nl hebben het recht om reacties die niet passend zijn te verwijderen.

Contactgegevens
Bosbrandeneuropa.nl
hallo@bosbrandeneuropa.nl
kvk: 65494431